Over StemWijzer

De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen. De StemWijzer bestaat sinds 1989 en is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Meer informatie over de StemWijzer vindt u bij de veelgestelde vragen.

Geschiedenis

In 2014 bestond de StemWijzer 25 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum maakten wij een virtuele tentoonstelling 25 jaar StemWijzer.

De StemWijzer begon in 1989 als een boekje waarin kiezers door middel van 60 citaten uit verkiezingsprogramma’s en een puntentabel zelf konden uitrekenen met welke partij ze de meeste overeenkomst hadden. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1991 werd door Zuid-Holland de StemWijzer op een floppy uitgebracht. Het internet speelde vanaf 2002 een grote rol bij de verkiezingen, wat de doorbraak voor de StemWijzer betekende. Op verkiezingsdag hadden 2 miljoen mensen de StemWijzer ingevuld. In 2012 werd de StemWijzer, inclusief de app, door ruim 4 miljoen mensen gebruikt. Ook in 2017 is de StemWijzer met de tijd meegegaan. De site is volledig opnieuw vormgegeven en daarmee geschikt voor computer, tablet en telefoon.

 

Contact

Heeft u vragen over de StemWijzer? Kijkt u eerst bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan helpen wij u graag via e-mail, Twitter en Facebook.

Persverzoeken kunt u sturen naar voorlichting@prodemos.nl.

 

Over ProDemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

ProDemos in Den Haag: kom naar het Binnenhof!

Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden we rondleidingen, educatieve programma’s, debatten, exposities, cursussen en ook zaalruimte. Jaarlijks ontvangen we tienduizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden, die via ons ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

Actief in heel Nederland

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

ProDemos Academie

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerparticipatie en de diversiteit van de volksvertegenwoordiging. Ook organiseren we colleges, cursussen, evenementen en debatten en geven we informatieve publicaties uit die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer, de Stemmentracker en de Begrotingswijzer.

Financiering

Een deel van de inkomsten van ProDemos bestaat uit subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast ontvangt ProDemos voor afzonderlijke projecten subsidie van derden. Eigen inkomsten worden verworven uit de diensten die ProDemos levert aan gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers. Voor de StemWijzer Tweede Kamerverkiezingen krijgt ProDemos geen subsidie, de kosten worden betaald uit advertentiegelden en een financiële bijdrage van mediapartner EénVandaag.